Добре дошли в ЦПЛР - ОДК „Андрей Германов”- гр. Дългопол

ЦПЛР - ОДК „Андрей Германов”- гр. Дългопол е място за удовлетворяване на интересите и способностите на децата и учениците от 6 до 18 годишна възраст, живеещи и учещи на територията на община Дългопол. Той е институция в системата на предучилищното и училищното образование, в която се осъществява държавната и общинска политика за осигуряване на обща подкрепа за личностно им развитие. Детският комплекс организира и провежда в свободното на децата и учениците време, дейности за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата им в различни направления в областите: науки и технологии, изкуства и спорт.Новини


Съобщения

Данни за контакт

ЦПЛР - ОДК „Андрей Германов”

гр. Дългопол 9250
ул. „Георги Димитров” № 103
Телефони: 0517 22168,
+359 898 405 927
е-mail: info-400322@edu.mon.bg

Всички права запазени! ©ЦПЛР-ОДК Дългопол
Suzara web design