Дейности - Област „Изкуства”


Профил „Литературно творчество”

            -   клуб “1 - Приказен свят”

Профил Изобразително и приложно изкуство

            - школа „ 1 - Приложно изкуство”

            - школа „2 - Приложно изкуство”

            - школа „ 3 - Приложно изкуство”

Профил „Танцово изкуство”

-   клуб „ 1 -Модерни танци”

-   клуб „ 2 -Модерни танци”

-   клуб „ 3 -Модерни танци”

-   клуб „ 4 - Народни танци”

Профил „Музикално изкуство”

-          състав „1 - Вокална група”

-          състав „2 - Вокална група”

Всички права запазени! ©ЦПЛР-ОДК Дългопол
Suzara web design